RaZ/postoverste/inhoud

Algemeen

Naast de basisopleiding organiseert de opleiding “Redder aan Zee” ook een gespecialiseerde opleiding tot postoverste. Het doel van deze opleiding is redders te vormen die instaan voor de dagelijkse leiding van een redderspost. Deze opleiding kan pas gevolgd worden op het einde van het tweede aanstellingsjaar en bestaat uit een vaarmodule en een praktijkgericht examen die samen op dezelfde dag worden afgenomen.

Inhoud

De evaluatie om postoverste te kunnen worden bestaat uit 2 modules. Module I (competenties) en module II (vaarproef).

Module I waarin volgende competenties worden geëvalueerd:

  • Sociale vaardigheden
  • Kennis en vaardigheden
  • Algemeen-pedagogie

Module II – vaarproef :

  • Kennis van boot en motor
  • Vaardigheden met de boot
  • Pedagogie
  • Gesprek met Wobra afgevaardigde

Cursus :

Een leidraad m.b.t. de opleiding en evaluatie tot postoverste kan u terugvinden in onderstaande documenten :