RaZ/basisopleiding/Centrum Oostende

Praktijk :

De eerstvolgende praktijkles grijpt plaats op zaterdag 19/09/20 in het Stedelijk zwembad van Oostende.

Lees aandachtig de lesprocedure.

De cursisten worden door het WOBRA opgedeeld in groepen. Deze groep- en uurindeling wordt ten laatste op vrijdag 18/09/20 via e-mail bezorgd.

Kandidaten die niet aanwezig kunnen zijn op een activiteit van de opleiding Redder aan Zee dienen dit voorafgaandelijk aan de activiteit te melden via een online meldingsformulier. Meldingen die ons na de activiteit bereiken zullen niet worden verwerkt. Ziektemeldingen zijn enkel geldig op voorlegging van een doktersattest.

Theorie :

Zoals aangekondigd zullen er dit opleidingsjaar, omwille van COVID-19, geen fysieke theoretische lessen plaatsgrijpen. Alle theoretische opleidingen verlopen via digitale weg.

Enkel de rechtmatig ingeschreven cursisten hebben het voorbije weekend verdere instructies ontvangen omtrent de aanpak van deze digitale lessen. Cursisten die geen e-mail hebben ontvangen dienen spoedig met het WOBRA-secretariaat contact op te nemen.

In deze e-mail werd jullie tevens de link bezorgd om de cursus, presentaties en lesopnames van hoofdstuk 1 te downloaden.

Enkel kandidaten die rechtmatig ingeschreven zijn hebben toegang tot onze cursussen en videomateriaal.

Alle cursisten dienen op eigen initiatief en VOORAFGAANDELIJK aan de online vraagsessie de cursus, presentaties en lesopnames te lezen, te bekijken en in te studeren.

Om de cursisten de mogelijkheid te geven tot vraagstelling en interactie met de docent wordt gedurende september en oktober voor elk hoofdstuk een afzonderlijke online vraagsessie georganiseerd. De data van de online sessies zijn terug te vinden in de planning op onze website.

Vragen worden bij voorkeur voorafgaandelijk aan de docent bezorgd, via het e-mailadres vermeld in de lesopnames.

Na deze online sessies zijn er geen momenten meer om rechtstreeks aan de docent vragen te stellen. Eventuele vragen kunnen nadien nog enkel via e-mail worden gesteld en dit tot uiterlijk 1 week vóór het examen.

De online vraagsessie voor hoofdstuk 1 staat gepland op zaterdag 19/09/20 :

  • 1e sessie : start voor alle kandidaten van de centra Brugge en Kortrijk samen STIPT om 9u
  • 2e sessie : start voor alle kandidaten van de centra Oostende en Koksijde samen STIPT om 13u

Na de online sessie van hoofdstuk 1 worden aansluitend alle noodzakelijke cursusonderdelen van hoofdstuk 2 bezorgd.