RaZ/basisopleiding/praktijkexamen/module5

MODULE V: LOOPPROEF (100 punten)

De loopproef dient te worden afgelegd op de looppiste van de campus POV.

De data van de loopproef staan vermeld in de jaarplanning van de respectievelijke centra.

  • Vrouwen dienen 2100m te lopen in een tijd van minder dan of gelijk aan 12’00″.
  • Mannen dienen 2700m te lopen in een tijd van minder dan of gelijk aan 12’00”.

Aan de hand van een progressieve puntentabel zullen cursisten die sneller lopen een hogere puntenscore behalen.