RaZ/startpagina

 

 

Update maandag 14/09/20 : Informatie praktijk en theorie

Alle noodzakelijke informatie voor de komende praktijklessen en digitale infosessies is terug te vinden op :

Update zondag 13/09/20 : aanpak lessen theorie

Gelet op de huidige COVID-19 situatie zullen gedurende het komende opleidingsjaar geen fysieke theoretische lessen worden gegeven. Alle theoretische opleidingen zullen via digitale weg verlopen. De lessen worden door het WOBRA voorafgaandelijk opgenomen. De digitale lesopnames zullen aan de kandidaten worden ter beschikking gesteld.

Om de cursisten de mogelijkheid te geven tot vraagstelling en interactie met de docent zal gedurende september/oktober voor elk hoofdstuk een afzonderlijke online vraagsessie worden georganiseerd. De data van de online sessies zijn te raadplegen op onze website (luik planning). Al deze informatie is ook verder terug te vinden op onze website.

Op zondag 13/09/20 werden alvast de eerste instructies via e-mail verstuurd omtrent de cursussen, presentaties en lesopnames van hoofdstuk 1. Cursisten die geen e-mail ontvangen hebben dienen spoedig met het WOBRA secretariaat contact op te nemen.

 

 


Basisopleiding                    “Redder aan Zee”

Bekwaamheidsproef

Postoverste

Contact

 

 

 

 

 

 

De opleiding “Redder aan Zee” stelt zich tot doel kwaliteitsvolle redders te vormen om onze Vlaamse stranden tijdens de zomer te bewaken. Dit is een unieke West-Vlaamse aangelegenheid. West-Vlaanderen is de enige Vlaamse provincie grenzend aan de zee. De basisopleiding kan worden gevolgd op vier plaatsen verspreid over de provincie: Oostende, Brugge, Kortrijk en Koksijde. De opleiding eindigt met een zeezwemproef.

Daarnaast is de opleiding “Redder aan Zee” ook verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van haar afgestudeerden. De gediplomeerde redders dienen om de drie jaar te slagen voor een opgelegde bekwaamheidsproef. Het slagen voor deze proef is een absolute voorwaarde om het daaropvolgend jaar te kunnen worden aangesteld.

Naast de basisopleiding organiseert de opleiding “Redder aan Zee” ook een gespecialiseerde opleiding tot postoverste. Het doel van deze opleiding is redders te vormen die instaan voor de dagelijkse leiding van een redderspost. Deze kan pas gevolgd worden op het einde van het tweede aanstellingsjaar en bestaat uit een vaarmodule en een praktijkgericht examen die samen op dezelfde dag worden afgenomen.

Ook organiseert de opleiding “Redder aan Zee” in samenwerking met de IKWV reanimatie- en EHBO lessen voor de watersportclubs.