RaZ/startpagina

 

 

 

Update maandag 13/09/21 (13u) : aanpak lessen theorie (basisopleiding)

Zoals reeds aangekondigd zullen alle theoretische lessen via digitale weg plaatsgrijpen.

Alle docenten hebben hun les voorafgaandelijk opgenomen en deze lesopnames stellen wij jullie ter beschikking. Om jullie de mogelijkheid te geven tot vraagstelling en interactie met de docent wordt voor elk hoofdstuk een afzonderlijke online vraagsessie georganiseerd.

Per week wordt één hoofdstuk behandeld, de data voor alle hoofdstukken zijn terug te vinden in de planning op onze website. Deze week gaan we van start met hoofdstuk 1.

Op zondag 12/09/21 werden alvast de eerste instructies via e-mail verstuurd omtrent de cursussen, presentaties en lesopnames voor hoofdstuk 1. Cursisten die geen e-mail ontvangen hebben dienen spoedig met het WOBRA secretariaat contact op te nemen.

Update dinsdag 31/08/21 (21u) : bekwaamheidsproeven 2021

De inschrijvingen voor de bekwaamheidsproeven 2021 zijn geopend. Lees aandachtig onze inschrijvingsprocedure.

Update zaterdag 26/06/21 : Reanimatieprocedures COVID-19

In kader van COVID-19 werden door de IKWV aangepaste reanimatieprocedures uitgewerkt. De opleiding Redder aan Zee heeft van deze procedures instructievideo’s gemaakt. Deze video’s zijn te raadplegen via volgende link.

Update vrijdag 25/06/21 : Postoverste 2021

Alle informatie m.b.t. de opleiding postoverste 2021 is te raadplegen via volgende link.

 


Basisopleiding                    “Redder aan Zee”

Bekwaamheidsproef

Postoverste

Contact

 

 

De opleiding “Redder aan Zee” stelt zich tot doel kwaliteitsvolle redders te vormen om onze Vlaamse stranden tijdens de zomer te bewaken. Dit is een unieke West-Vlaamse aangelegenheid. West-Vlaanderen is de enige Vlaamse provincie grenzend aan de zee. De basisopleiding kan worden gevolgd op vier plaatsen verspreid over de provincie: Oostende, Brugge, Kortrijk en Koksijde. De opleiding eindigt met een zeezwemproef.

Daarnaast is de opleiding “Redder aan Zee” ook verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van haar afgestudeerden. De gediplomeerde redders dienen om de drie jaar te slagen voor een opgelegde bekwaamheidsproef. Het slagen voor deze proef is een absolute voorwaarde om het daaropvolgend jaar te kunnen worden aangesteld.

Naast de basisopleiding organiseert de opleiding “Redder aan Zee” ook een gespecialiseerde opleiding tot postoverste. Het doel van deze opleiding is redders te vormen die instaan voor de dagelijkse leiding van een redderspost. Deze kan pas gevolgd worden op het einde van het tweede aanstellingsjaar en bestaat uit een vaarmodule en een praktijkgericht examen die samen op dezelfde dag worden afgenomen.

Ook organiseert de opleiding “Redder aan Zee” in samenwerking met de IKWV reanimatie- en EHBO lessen voor de watersportclubs.

Privacyverklaring WOBRA – Redder aan zee