RaZ/startpagina

 

 

Update dinsdag 16/02/21 : Bekwaamheidsproef

De uitgestelde bekwaamheidsproef van 08/11/20 zal plaatsgrijpen op zondag 14/03/21. Het herexamen is voorzien voor zondag 21/03/21.

Op 14/03/21 zal ook de uitzonderingsgroep worden uitgenodigd om de bekwaamheidsproef af te leggen.

Kandidaten die ingeschreven waren voor de bekwaamheidsproef van 08/11/20 en die omwille van de verplaatsing naar 14/03/21 niet meer kunnen deelnemen zullen, mits voorlegging van de nodige bewijsstukken, hun bekwaamheidsproef eind juni kunnen afleggen. Voor deze specifieke groep wordt een afzonderlijke bekwaamheidsproef georganiseerd. De datum voor deze bekwaamheidsproef wordt nog gecommuniceerd. Aanvragen dienen te worden gericht aan het WOBRA secretariaat via wobra@campuspov.be.

Kandidaten die naar aanleiding van de bekwaamheidsproef van 11/10/20 of 25/10/20 een herexamen hebben, dienen dit op zondag 21/03/21 af te leggen.

Update maandag 15/02/21 : Opstart fysieke praktijklessen

We gaan trachten om na de krokusvakantie de fysieke praktijklessen opnieuw op te starten.

Voor de eerste 2 weekends na de krokusvakantie is de aanpak als volgt :

  • Cursisten dienen zich voorafgaandelijk voor deze praktijklessen in te schrijven.
  • De lessen grijpen plaats in de respectievelijke zwembaden (van de verschillende centra). Enkel voor het centrum Oostende zullen de eerste 2 praktijklessen plaatsgrijpen op zondagavond 28/02 en 07/03 (tussen 17u-20u). Dus geen praktijkles op zaterdagochtend zoals in september/oktober 2020.
  • Cursisten dienen zich hiervoor online te schrijven tegen uiterlijk zondag 21/02/21. Alle cursisten hebben op maandag 15/02/21 hiervoor een link ontvangen.
  • Cursisten uit de centra Brugge, Oostende en Kortrijk zullen nadien door het WOBRA, conform de wettelijke bepalingen, worden ingedeeld in bubbels. Voor het centrum Koksijde zijn de bubbels, conform de wettelijke bepalingen, reeds samengesteld maar wij vragen de cursisten toch om zich voorafgaandelijk voor deze lessen in te schrijven.
  • Enkele dagen voorafgaandelijk aan de praktijkles zullen de cursisten een aanvangsuur ontvangen wanneer men in het zwembad wordt verwacht.
  • We doen ons best om de lessen te laten plaatsgrijpen binnen de gebruikelijke uren. Kleine afwijkingen hierop zijn mogelijk.
  • Wijzigingen aan de bubbels zijn nadien niet meer mogelijk.

De aanpak en modaliteiten voor de overige praktijklessen gaan we later communiceren, na het overlegcomité van 26/02.

COVID-19 :

  • Het is niet mogelijk om een definitief lessenrooster tot aan het einde van de opleiding te communiceren. De cursisten dienen hiermee rekening te houden. 
  • In functie van de actuele veiligheidsmaatregelen zullen de lessenroosters opgemaakt en desnoods aangepast worden.
  • De lessenroosters worden steeds gepubliceerd onder voorbehoud en kunnen wegens onvoorziene omstandigheden worden gewijzigd.

 


Basisopleiding                    “Redder aan Zee”

Bekwaamheidsproef

Postoverste

Contact

 

 

 

 

 

 

De opleiding “Redder aan Zee” stelt zich tot doel kwaliteitsvolle redders te vormen om onze Vlaamse stranden tijdens de zomer te bewaken. Dit is een unieke West-Vlaamse aangelegenheid. West-Vlaanderen is de enige Vlaamse provincie grenzend aan de zee. De basisopleiding kan worden gevolgd op vier plaatsen verspreid over de provincie: Oostende, Brugge, Kortrijk en Koksijde. De opleiding eindigt met een zeezwemproef.

Daarnaast is de opleiding “Redder aan Zee” ook verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van haar afgestudeerden. De gediplomeerde redders dienen om de drie jaar te slagen voor een opgelegde bekwaamheidsproef. Het slagen voor deze proef is een absolute voorwaarde om het daaropvolgend jaar te kunnen worden aangesteld.

Naast de basisopleiding organiseert de opleiding “Redder aan Zee” ook een gespecialiseerde opleiding tot postoverste. Het doel van deze opleiding is redders te vormen die instaan voor de dagelijkse leiding van een redderspost. Deze kan pas gevolgd worden op het einde van het tweede aanstellingsjaar en bestaat uit een vaarmodule en een praktijkgericht examen die samen op dezelfde dag worden afgenomen.

Ook organiseert de opleiding “Redder aan Zee” in samenwerking met de IKWV reanimatie- en EHBO lessen voor de watersportclubs.

Privacyverklaring WOBRA – Redder aan zee