RaZ/bekwaamheidsproef/inschrijven&data

Data

De data voor de bekwaamheidsproeven 2021 werden als volgt bepaald :

  • zondag 10 oktober 2021
  • zondag 24 oktober 2021 (VOLZET)
  • zondag 28 november 2021

Ten laatste op de dinsdag vóór de effectieve bekwaamheidsproef zal de uurindeling door het WOBRA secretariaat via e-mail worden bezorgd. De kandidaten dienen als voorbereiding op de bekwaamheidsproef grondig de cursus van hoofdstuk 7 (reanimatie) te bekijken. De cursus wordt voorafgaandelijk aan de rechtmatig ingeschreven kandidaten bezorgd.

De aanpak voor de bekwaamheidsproeven zal in 2021 als volgt verlopen :

  • Examens en herexamens zwemmen grijpen plaats in het Stedelijk zwembad te Oostende.
  • Examens en herexamens reanimatie grijpen plaats op campus POV te Zedelgem (op dezelfde zondagen als het zwemmen, 9u-15u30).
  • Er is een verplicht bijscholingsmoment op campus POV te Zedelgem (thema 2021 : agressiebeheersing).
  • Voorafgaandelijk aan de bekwaamheidsproef geven we ook een opfrissing van reanimatie maar omwille van COVID-19 zal dit worden aangepast naar een klassikale uitleg zonder oefenen.
  • Voor de herexamens reanimatie is er voorafgaandelijk geen mogelijkheid tot oefenen.
  • Herexamens (zwemmen en reanimatie) grijpen plaats op de datum van de eerstvolgende bekwaamheidsproef.

Hoe moet je inschrijven ?

Inschrijven is mogelijk via het online inschrijvingsformulier.

Hoe, wanneer en het bedrag dat je dient te betalen?

Het inschrijvingsgeld bedraagt 50 EUR en dient gelijktijdig bij de online inschrijving te worden overgemaakt. Stort via een overschrijving 50 EUR op rekeningnummer IBAN: BE55 0680 5130 5044 (WOBRA vzw, Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem). Vermeld duidelijk op het overschrijving bij de mededeling : FAMILIENAAM, voornaam en geboortedatum van de kandidaat

Hoe weet je dat je bent ingeschreven ?

Een kandidaat is pas rechtmatig ingeschreven wanneer hij/zij aan alle voorwaarden voldoet! De kandidaten die rechtmatig ingeschreven zijn zullen van het WOBRA secretariaat, na controle, een e-mail ontvangen. Enkel die kandidaten die rechtmatig ingeschreven zijn (en dus een bevestigingsmail hebben ontvangen) worden tot de bekwaamheidsproeven toegelaten!

Het WOBRA secretariaat heeft ong. 1 week  nodig om alle gegevens te verwerken. Gelieve het WOBRA secretariaat te contacteren indien na je deze periode geen bevestigingsmail hebt ontvangen.

Wat als je “slaagt” of “niet slaagt”?

Indien je slaagt bekom je een bekwaamheidsgetuigschrift voor 3 jaar welke ingaat op 30 juni eerstvolgend op de data waarop de proeven werden afgenomen.

Indien je niet slaagt heb je recht op een herexamen. Niet slagen voor het herexamen resulteert in een niet toekennen van een geldig bekwaamheidsgetuigschrift. De herexamens, met uitzondering van de laatste bekwaamheidsproef, grijpen plaats op de eerstvolgende datum van de reguliere bekwaamheidsproef.

Kandidaten die in het bezit zijn van het getuigschrift postoverste en die tijdens de voorbije zomer minstens één maand als postoverste werden aangesteld krijgen bij niet slagen voor het herexamen nog een extra kans.

De kandidaten, die niet slagen na herexamen kunnen zich wel nog inschrijven voor een nieuwe bekwaamheidsproef voor zover er nog reguliere bekwaamheidsproeven zijn voorzien en hierop nog vrije plaatsen beschikbaar zijn.

Wanneer behoor ik tot de “facultatieve groep” en uitzonderingsgroep ?

Behoren automatisch tot de facultatieve groep : de hoofdredders, de adjunct-hoofdredders en de leden van de vaste kern . Voor deze groep zal een afzonderlijke sessie worden georganiseerd (maart 2022). Het vervroegd afleggen van bekwaamheidsproeven tijdens de reguliere data is altijd mogelijk.

Om te kunnen worden opgenomen in de uitzonderingsgroep moet men kunnen aantonen dat men niet kan aanwezig zijn op de reguliere bekwaamheidsproeven gedurende de periode oktober – december 2021. Het nodig bewijsmateriaal dient voorafgaandelijk te worden opgestuurd naar nick.goethals@campuspov.be.