RaZ/bekwaamheidsproef/inhoud

Algemeen

Het brevet “Redder aan Zee” dient om geldig te blijven om de 3 jaar te worden aangevuld met een recent bekwaamheidsgetuigschrift. De vervaldatum van je brevet of bekwaamheidsgetuigschrift is altijd terug te vinden op het brevet voor de eerstejaars en op het laatste bekwaamheidsgetuigschrift voor redders met meer dan drie jaren dienst.

Eénmaal de reguliere bekwaamheidsproeven voorbij zijn is inschrijven niet meer mogelijk.

Wat is het doel van de bekwaamheidsproeven en wat houden die in ?

Het doel van de bekwaamheidsproeven is er over te waken dat de fysieke en non-fysieke vaardigheden van reeds gebrevetteerde redders op peil worden gehouden. Het is een vorm van kwaliteitscontrole. De bekwaamheidsproef bestaat uit drie modules:

  • Module I (zwemgedeelte)
  • Module II (bijscholingsgedeelte)
  • Module III (reanimatie en EHBO)

De aanpak voor de bekwaamheidsproeven zal in 2020 als volgt verlopen :

  • Examens en herexamens zwemmen grijpen plaats in het Stedelijk zwembad te Oostende.
  • Examens en herexamens reanimatie grijpen plaats op campus POV te Zedelgem (op dezelfde zondagen als het zwemmen, 9u-15u30).
  • Er is een verplicht bijscholingsmoment op campus POV te Zedelgem (thema 2020 : agressiebeheersing)
  • Voorafgaandelijk aan de bekwaamheidsproef geven we ook een opfrissing van reanimatie maar omwille van COVID-19 zal dit worden aangepast naar een klassikale uitleg zonder oefenen.
  • Herexamens (zwemmen en reanimatie) grijpen plaats op de datum van de eerstvolgende bekwaamheidsproef.