RaZ/basisopleiding/zeezwemproef

Update basisopleiding 2020-2021 : Zeezwemproeven

De data voor de zeezwemproeven 2021 zijn als volgt vastgelegd :

  • ZZP juli 2021 : maandag 12 juli (reservedatum woensdag 14 juli)
  • ZZP augustus 2021 : woensdag 11 augustus (reservedatum vrijdag 13 augustus)

De zeezwemproeven zullen in de ochtend (vóór de openingsuren van de strandreddingsdienst) plaatsgrijpen.

Aan de cursisten die in aanmerking komen om hun zeezwemproef in 2021 af te leggen werd in juni een e-mail gestuurd. In deze e-mail stond de link om in te schrijven. Inschrijven was mogelijk tot 30/06/21. Ondertussen zijn de inschrijvingen voor de zeezwemproeven afgesloten.

Beschrijving van de proef :

Op startsignaal lopen de kandidaten vanaf een gezamenlijke startplaats naar zee toe. In functie van wind en stroming bepalen ze vrij hun zwemkoers (kijkend) naar een boot, die op ongeveer 200 meter van de waterlijn is aangemeerd, en die ze moeten ronden. Vervolgens zwemmen ze terug naar het strand. Eenmaal op het strand lopen de kandidaten naar en rond de startplaats (mast ), om vervolgens een tweede keer dit parcours af te leggen. Wanneer ze echter voor de tweede keer rond de boot hebben gezwommen wordt hen vanuit de boot een bal aangereikt (simulerend het hoofd van een drenkeling). Hiermee zwemmen ze in ruglingse stijl (enkel beenslag) met de bal in kopgreep naar de kust toe. De bal moet met zijn volledige omtrek tijdens het zwemmen steeds boven water zijn. Pas op heuphoogte draaien de kandidaten zich om en brengen de ontvangen bal in beide handen tot bij de jury.

De proef kan, indien de jury dit beslist, ook zonder bal worden uitgevoerd. In dit geval dienen de kandidaten dan bij het ruglings zwemmen beide polsen boven water te houden. Door het niet naleven van de opgelegde modaliteiten, riskeren de kandidaten 30 seconden straftijd per overtreding.

Een kandidaat slaagt : 

Wanneer de proef volledig wordt afgelegd volgens de modaliteiten zoals hiervoor beschreven en dit binnen een vooropgestelde tijdslimiet. Deze tijdslimiet is een variabel gegeven en wordt per proef in functie van wind, stroming en golfslag telkens opnieuw bepaald. Wie niet slaagt in de zeezwemproef heeft recht op een herexamen. Het niet slagen voor het herexamen betekent automatisch dat de betrokken kandidaat voor het geheel van de opleiding niet is geslaagd.

De opleidingsdirecteur beslist na de nodige adviezen te hebben ingewonnen of de proef op de voorgestelde datum al dan niet kan plaatsgrijpen. Wanneer door omstandigheden de proef dient te worden afgelast wordt er zo spoedig mogelijk een vervangdatum via de site medegedeeld. Uiterlijk 1u voorafgaand aan de zeezwemproef verschijnt een last minute bericht (website, Facebook en Twitter) om mee te delen of de zeezwemproef al dan niet zal plaatsgrijpen.