RaZ/basisopleiding/theorie

Inhoud theorie :

Het theoretisch gedeelte van de opleiding bestaat uit volgende hoofdstukken :

 • Hoofdstuk 1: Organisatie, structuur strandreddingsdienst, wetgeving en reglementering, rechten en plichten van de redder;
 • Hoofdstuk 2 : Communicatie : verbale, non-verbale en professionele communicatie;
 • Hoofdstuk 3 : Getijden en stromingsleer;
 • Hoofdstuk 4 : Gevaarsituaties met betrekking tot water in het algemeen, specifieke gevaarsituaties aan zee, maritieme meteorologie;
 • Hoofdstuk 5 : Hulpmiddelen Redden aan Zee;
 • Hoofdstuk 7 : Reanimatie en EHBO
  • Reanimatie, elementaire kennis van de bloedsomloop, ademhalings- en zenuwstelsel;
  • Fysiopathologische proces van verdrinking, fasen, oorzaken en gevolgen;
  • Eerste hulp bij ongevallen (algemeen).

Aanpak basisopleiding 2021-2022 :

 • Gelet op de onzekere evolutie inzake COVID-19 situatie zullen gedurende het komende opleidingsjaar geen fysieke theoretische lessen worden gegeven.
 • Alle theoretische opleidingen zullen via digitale weg verlopen. De lessen worden door het WOBRA voorafgaandelijk opgenomen. De digitale lesopnames zullen aan de kandidaten worden ter beschikking gesteld.
 • Om de cursisten de mogelijkheid te geven tot vraagstelling en interactie met de docent zal gedurende september/oktober voor elk hoofdstuk een afzonderlijke online vraagsessie worden georganiseerd. De data van de online sessies zijn te raadplegen op onze website (luik planning).
 • Enkel kandidaten die rechtmatig ingeschreven zijn krijgen toegang tot onze cursussen en videomateriaal. De cursussen, de presentaties en lesopnames zullen via e-mail aan de cursisten worden bezorgd.

Het theoretisch deel van de basisopleiding wordt afgesloten met een theorie-examen.