RaZ/basisopleiding/praktijk

Inhoud

Het praktisch deel van de opleiding bestaat uit volgende onderdelen :

 • Stranddagen :
  • Kennismaking met strandgebeuren;
  • Uitleg, demonstratie en aanleren van correct gebruik van diverse middelen die op het strand aanwezig zijn;
  • Fysieke oefeningen : lopen op strand en in branding, in zee leren zwemmen, kracht, core stability;
 • Praktijk in zwembad:
  • Het voorbereiden van de kandidaten op een continue, complexe reddingsproef;
  • Het aanleren van het correct gebruik van rescue-tubes en andere reddingsmiddelen die op het strand ter beschikking van de redders worden gesteld;
  • Aanleren van volgende technieken: bevrijding, vervoer, transport, eendenduik , reddersprong en knopenleer.
 • Zeezwemoefeningen :
  • Het voorbereiden van de kandidaten op het zwemmen in zee en de verplichte zeezwemproef;
 • Praktijk reanimatie en EHBO (algemeen en strand specifiek) :
  • Het voorbereiden van de kandidaten op de praktijk reanimatie (BLS) en EHBO voor volwassenen, kinderen en baby’s en dit volgens de laatste Europese richtlijnen. (ERC);
  • Het aanleren van een correct gebruik van een zakmasker (Pocket Mask);
  • Het aanleren van het correct gebruik van een AED toestel;
  • Extra aandacht voor strandspecifieke EHBO.
 • Campusdagen :
  • Kandidaten aan de hand van workshops beter voorbereiden op toekomstige job;
  • Strandgerichte workshops zoals communicatie en correct gebruik radiocommunicatiemateriaal, agressiebeheersing, …;
 • Attitude :
  Er wordt in de opleiding “Redder aan Zee” zeer veel aandacht besteed aan stiptheid, hoffelijkheid, sociale omgang, motivatie, correct uitvoeren van opgelegde opdrachten, correcte communicatie zowel voor wat betreft de de verbale als de professionele communicatie.
  Redders worden gedurende de ganse opleiding erop gewezen dat zij de toekomstige ambassadeurs zijn van onze Vlaamse stranden in het algemeen, de provincie West-Vlaanderen en de kustgemeenten in het bijzonder.

Het praktisch deel van de basisopleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen gevolgd door een zeezwemproef (tijdens de zomermaanden).

Praktijkexamen

Het praktijkexamen bestaat uit volgende modules :

Slagen voor praktijkexamen

Om te slagen moet de cursist :

 • Slagen voor Module I
 • 50% behalen voor alle onderdelen van Module II (= slagen voor module II)
 • 60% behalen voor Module III (= slagen voor module III)
 • 50% behalen voor Module IV (attitude)
 • Slagen voor Module V

Cursisten die niet slagen voor één of meer modules worden toegelaten tot het herexamen. Het herexamen bestaat
uit het afleggen van alle modules waarvoor men niet was geslaagd.

De cursist die na het examen en het herexamen niet geslaagd is, maar wel 50% behaalde in het theoretisch gedeelte
geniet een blijvende vrijstelling voor het theoretisch gedeelte van de opleiding.

Kandidaten die slagen voor het praktijkexamen worden toegelaten tot de zeezwemproef.

Enkel kandidaten die rechtmatig ingeschreven zijn krijgen toegang tot onze cursussen en videomateriaal.