RaZ/basisopleiding/planning

Update dinsdag 06/04/21 : Voorlopige planning tot eind mei

Hieronder is de voorlopige planning tot eind mei terug te vinden :

Update vrijdag 02/04/21 : Loopproef

Zoals reeds aangekondigd starten we na de paasvakantie met de verschillende praktijkexamens. Hieronder vindt u alvast de planning voor de loopproeven.

Examendata :

 • Woensdag 21/04/21 (13u30-20u)
 • Woensdag 28/04/21 (13u30-20u)

Locatie loopproef : looppiste Campus POV te Zedelgem

Alle cursisten zullen via e-mail hierover meer informatie ontvangen, incl. link om voorkeurdatum mee te delen.

Cursisten kunnen via de ontvangen link meedelen op welke datum men bij voorkeur de loopproef wenst af te leggen. Op basis van deze voorkeuren zal het WOBRA de groep- en uurindeling trachten op te maken. Het meedelen  van een voorkeur is geen garantie dat de loopproef effectief op de aangeduide datum zal kunnen plaatsgrijpen. Bij de cursisten die geen voorkeur meedelen zal het WOBRA zelf de groep- en uurindeling bepalen.

Het doorgeven van een voorkeurdatum is mogelijk tot en met donderdag 08/04/21!

Cursisten die in de onmogelijkheid verkeren om op 21/04/21 EN 28/04/21 hun loopproef af te leggen kunnen (mits gegronde redenen en op basis van voorlegging bewijsmateriaal) hun loopproef afleggen aansluitend na de campusdagen. Hiervoor dient men contact op te nemen met wobra@campuspov.be.

Enkele dagen voorafgaand aan de loopproef ontvangen de cursisten de examenprocedure met alle praktische informatie.

Het herexamen voor de loopproef zal vermoedelijk plaatsgrijpen op 9/05/21, 13/05/21 en 14/05/21.

De campusdagen grijpen plaats op :

 • Zondag 25/04/21
 • Zaterdag 01/05/21
 • Zondag 02/05/21 (tevens reservedag voor loopproeven)

Meer informatie over de campusdagen zal eerstdaags via een afzonderlijke e-mail worden bezorgd. Gelieve jullie mailbox goed in de gaten te houden. Voeg het e-mailadres “noreply.wobra@campuspov.be” toe aan je “veilige” correspondenten om te vermijden dat deze e-mails in je spamfolder terechtkomen.

!!!!!COVID-19 : De planning van onze activiteiten wordt steeds gepubliceerd onder voorbehoud en kan wegens onvoorziene omstandigheden worden gewijzigd.!!!!!

 

Update maandag 29/03/21 : Aanpak fysieke praktijklessen

De beslissingen van het Overlegcomité van vorige week veranderen op zich niets aan de werking van onze opleiding. Onze activiteiten (als essentiële activiteit) lopen door zoals voorheen, waarbij we steeds werken aan de hand van uitgewerkte lesprocedures en strikte veiligheidsmaatregelen.

Voor de periode t.e.m. 18/04/21 (einde paasvakantie) is de planning als volgt :

 • Weekend 03-04/04/21 : praktijkles in zwembad
 • Weekend 17-18/04/21 : praktijkles in zwembad

Aanpak voor deze praktijklessen :

 • Cursisten dienen zich voorafgaandelijk voor deze praktijklessen in te schrijven. Een nieuwe bevraging wordt opgestart en via e-mail bezorgd.
 • Cursisten zullen op basis van deze inschrijvingen nadien door het WOBRA, conform de wettelijke bepalingen, worden ingedeeld in bubbels.
 • Enkele dagen voorafgaandelijk aan de praktijkles zullen de cursisten een aanvangsuur ontvangen wanneer men in het zwembad wordt verwacht.
 • We proberen in de mate van het mogelijk rekening te houden met de bestaande samenstellingen van de bubbels.
 • Deze planning is onder voorbehoud en kan wegens onvoorziene omstandigheden worden gewijzigd.

Na de paasvakantie zullen we trachten de praktijk(her)examens te organiseren. De planning hiervoor is in opmaak en zal in de loop van de paasvakantie worden gecommuniceerd.

We streven ernaar om de praktijk(her)examens af te werken tegen eind mei.

COVID-19 :

 • Het is niet mogelijk om een definitief lessenrooster tot aan het einde van de opleiding te communiceren. De cursisten dienen hiermee rekening te houden. 
 • In functie van de actuele veiligheidsmaatregelen zullen de lessenroosters opgemaakt en desnoods aangepast worden.
 • De lessenroosters worden steeds gepubliceerd onder voorbehoud en kunnen wegens onvoorziene omstandigheden worden gewijzigd.