RaZ/basisopleiding/planning

COVID-19 :

  • Het is niet mogelijk om een definitief lessenrooster tot aan het einde van de opleiding te communiceren. De cursisten dienen hiermee rekening te houden. 
  • In functie van de actuele veiligheidsmaatregelen zullen de lessenroosters opgemaakt en desnoods aangepast worden.
  • De lessenroosters worden steeds gepubliceerd onder voorbehoud en kunnen wegens onvoorziene omstandigheden worden gewijzigd.

Lessenroosters theorie :

De lessen theorie zullen via digitale weg plaatsgrijpen. Enkel de rechtmatig ingeschreven kandidaten zullen vanaf midden september de cursussen, presentaties en lesopnames via digitale weg ontvangen (naar het e-mailadres van de cursist).

Om de cursisten de mogelijkheid te geven tot vraagstelling en interactie met de docent zal gedurende september/oktober voor elk hoofdstuk een afzonderlijke online vraagsessie worden georganiseerd.

Jaarplanning :

Uurverdeling praktijklessen zwembad :

  • Centrum Oostende (Stedelijk zwembad : 8-10u);
  • centrum Brugge (LAGO Brugge : 13-16u);
  • centrum Kortrijk (LAGO Weide : 14u-15u30);
  • centrum Koksijde (gemeentelijk zwembad : 19u-21u).

De cursisten van de centra Oostende, Brugge en Koksijde worden voor de praktijklessen in het zwembad opgedeeld in groepen.