RaZ/basisopleiding/praktijkexamen/module2

MODULE II: UITVOERINGSTECHNIEKEN (100 punten)

Deze module bestaat uit het correct kunnen toepassen van verschillende reddings- en uitvoeringstechnieken (zoals bv. bevrijdingsgrepen, vervoersgrepen, transporttechnieken, knopenleer, reddersprong, …)  alsook het correct gebruik van specifieke reddingsmiddelen (zoals bv. rescue tube, …).

Kandidaten in het bezit van een geldig brevet “hoger redder” krijgen vrijstelling voor deze module met uitzondering van knopenleer.

Om te slagen dienen de kandidaten minstens 50% te behalen voor elk onderdeel van deze module.

Het (her)examen module 2 (natte technieken = NT) zal plaatsgrijpen op :

  • 22/01/22 : examen – zwembad Oostende Brigitte Becue (centrum Oostende + deel 1 centrum Koksijde)
  • 29/01/22 : examen – zwembad Oostende Brigitte Becue (centrum Brugge + centrum Kortrijk + deel 2 centrum Koksijde)
  • 12/02/22 : herexamen voor de centra Oostende (zwembad Oostende Brigitte Becue), Brugge (zwembad Brugge Lago Olympia) en Koksijde (zwembad Oostende Brigitte Becue)
  • 13/02/22 : herexamen voor centrum Kortrijk (zwembad Kortrijk Lago Weide)

De cursisten dienen het examen module 2 (NT) af te leggen in het zwembad van Oostende (Brigitte Becue) en dit op één van deze 2 data. Cursisten dienen dus niet op beide data aanwezig te zijn.

Cursisten die aan hogeschool of universiteit studeren kunnen, mits voorlegging van de nodige attesten, hun examen module 2 afleggen op de herexamendatum. Uit deze attesten moet duidelijk blijken dat deze cursisten niet kunnen deelnemen aan deze examens (omwille van schoolexamens in dezelfde periode). Aanvragen dienen (incl. verantwoordingsstukken) te worden bezorgd aan redderaanzee@campuspov.be. Een herexamendatum voor deze specifieke groep zal later worden gecommuniceerd.

Lees zeer aandachtig onderstaande documenten:

Het (her)examen module 2 (droge technieken = DT) zal plaatsgrijpen op :

Het examen droge technieken zal omwille van corona dit jaar enkel bestaan uit een praktijkexamen “knopenleer”.

  • 13/02/22 : examen
  • 20/02/22 : examen
  • 12/03/22 : herexamen
  • Locatie : campus POV te Zedelgem

Lees zeer aandachtig onderstaand document: