Raz/basisopleiding/inschrijven

Toelatingsvoorwaarden

  • Minstens 16 jaar oud zijn op 1 augustus 2021;
  • Door arts onderzocht en medisch geschikt bevonden voor het uitvoeren van zware fysieke inspanningen;

Toelichting bij de leeftijdsvoorwaarde ” minstens 16 jaar oud zijn op 1 augustus 2021″ betekent dat :

a) kandidaten die 16 jaar zijn vóór 1 juli kunnen zowel aangesteld worden voor de maanden juli en augustus 2022 op die badplaatsen waar de leeftijdsvoorwaarde 17 jaar is.

b) kandidaten die 16 jaar worden in de maand juli tot en met 1 augustus kunnen enkel aangesteld worden voor de maand augustus 2022 op die badplaatsen waar de leeftijdsvoorwaarde 17 jaar is.

Inschrijven

De inschrijvingen voor de nieuwe basisopleiding 2021-2022 zijn geopend. Lees aandachtig onderstaande inschrijvingsprocedure!

Stap 1 :

Download het inschrijvingsformulier en laat het invullen door een arts. Vergeet niet ditzelfde document te ondertekenen waarbij men verklaart vlot en zonder onderbrekingen 400m te kunnen zwemmen, kennis te hebben genomen van de gepubliceerde info over de opleiding en de privacyverklaring. Kandidaten jonger dan 18 jaar dienen het document ook te laten ondertekenen door ouder of voogd.

Maak een foto of scan van dit document om verder bij je inschrijvingsmail te voegen.

Stap 2:

Stort via een overschrijving 280 EUR op rekeningnummer :

  • IBAN: BE55 0680 5130 5044 (WOBRA vzw, Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem).

Vermeld duidelijk op het overschrijvingsformulier bij de mededeling : 

  •  RaZ – FAMILIENAAM, voornaam van de kandidaat.

Inschrijvingen en betalingen dienen te gebeuren vóór 21/08/2021 (eerste les).

Na deze datum is inschrijven enkel mogelijk mits het betalen van een administratieve meerkost van 10 EUR ( zonder meerkost = betalingen waarvan de valutadatum bij WOBRA uiterlijk op 23/08/21 valt).

Stap 3:

Zorg ervoor dat u volgende documenten digitaal beschikbaar hebt (duidelijk leesbaar en horizontaal scannen):

  • Scan/foto van ondertekend inschrijvingsformulier;
  • Scan/foto van betalingsbewijs;
  • Scan/foto beide zijden identiteitskaart;

Voor de kandidaten met vrijstelling: (indien u hierover beschikt);

  • Scan/foto vrijstelling theorie
  • Scan/foto brevet “hoger redder”
  • Scan/foto andere vrijstellingsattesten.

Stap 4:

U stuurt een e-mailbericht naar het WOBRA secretariaat (redderaanzee@campuspov.be) met de bijlagen zoals hierboven vermeld.( onderwerp email :  FAMILIENAAM, voornaam van de kandidaat.)

Stap 5:

Na controle van de doorgestuurde documenten door het WOBRA secretariaat, ontvangt u een link.  Deze link verwijst naar een digitaal platform waarin u het inschrijvingsformulier online kunt vervolledigen.

U vult de gevraagde gegevens in en verzend het online inschrijvingsformulier binnen de 3 kalenderdagen.

U ontvangt een bevestiging dat de inschrijving is geregistreerd.

 

Hoe weet je dat je rechtmatig ingeschreven bent ?

Een kandidaat is pas rechtmatig ingeschreven wanneer hij/zij aan alle voorwaarden voldoet en bovenstaande inschrijvingsprocedure correct volgt!

De kandidaten die rechtmatig ingeschreven zijn zullen van het WOBRA secretariaat, na controle, een e-mail ontvangen. Enkel die kandidaten die rechtmatig ingeschreven zijn (en dus een bevestigingsmail hebben ontvangen) worden tot de lessen toegelaten!

Het WOBRA secretariaat heeft ong. 1 week nodig om alle gegevens te verwerken. Gelieve het WOBRA secretariaat te contacteren indien na je deze periode geen bevestigingsmail hebt ontvangen.

Vrijstellingen

Wobra kandidaten die in het verleden slaagden voor de theorie maar niet voor de praktijk bekomen bij een nieuwe inschrijving een vrijstelling voor het theoretisch gedeelte van de opleiding. Het nodige bewijsmateriaal moet bij inschrijving worden overgemaakt.

Kandidaten in het bezit van een geldig brevet “Hoger Redder” bekomen vrijstelling voor hoofdstuk 7 (theorie reanimatie). Zij worden eveneens vrijgesteld voor het onderdeel grepen en transporttechnieken van module II. Zij zijn niet vrijgesteld voor knopenleer en gebruik reddingsvest van module II en praktijk reanimatie (module III).  Zij worden ook vrijgesteld van het volgen van een aantal lesuren praktijk. De vrijstelling voor het niet volgen van een aantal uren praktijk gebeurt in samenspraak met de praktijkverantwoordelijke(n). Het nodige bewijsmateriaal moet bij inschrijving worden overgemaakt.

Kandidaten met een getuigschrift “ bachelor in de geneeskunde”, getuigschrift “ bachelor in de verpleegkunde” of geldig brevet van “hulpverlener- ambulancier” bekomen, op basis van een eerder verworven kwalificatie (EVK) , een vrijstelling voor theorie hoofdstuk 7. Zij zijn niet vrijgesteld voor de praktijk reanimatie-EHBO. Het nodige bewijsmateriaal moet bij inschrijving worden overgemaakt.