RaZ/basisopleiding/inhoud

De basisopleiding voor het cursusjaar 2021-2022 start op zaterdag 21/08/21 en eindigt in de zomer van 2022. De opleiding bestaat uit 3 delen :

  • Theorie;
  • Praktijk : zwemmen, lopen, reanimatie, module II (uitvoeringstechnieken), strandgerichte workshops;
  • Zeezwemproef.

De basisopleiding kan worden gevolgd op 4 plaatsen verspreid over de provincie: Oostende, Brugge, Kortrijk en Koksijde. De zeezwemproef wordt voor alle centra samen georganiseerd op éénzelfde locatie.

De opleidingsdirecteur kan in samenspraak met de algemeen directeur de lesplaatsen wijzigen. De praktijkopleiding in een bepaald opleidingscentrum is steeds onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en wordt slechts georganiseerd wanneer voldoende kandidaten voor dat lescentrum zijn ingeschreven.

Na het slagen voor het theoretisch en praktisch deel van de opleiding wordt aan de kandidaat een attest uitgereikt dat hem/haar moet toelaten als strandredder te fungeren voor het zomerseizoen 2022. Dit attest heeft slechts een geldigheidsduur van één jaar.

Het is pas wanneer de kandidaat ook slaagt voor de zeezwemproef dat het brevet van “Redder aan Zee” wordt toegekend.

Het examen werkt onder het systeem van periodieke eliminatie. Dit betekent dat wanneer een kandidaat voor één deel niet slaagt hij/zij automatisch uitgeschakeld is voor de volgende delen. Ieder deel (theorie, praktijk en zeezwemproef) biedt bij niet slagen, de mogelijkheid tot een tweede kans (herexamen).

Een brevet van “Redder aan Zee” moet 3 jaar na het behalen steeds vergezeld zijn van een recent bekwaamheidsgetuigschrift. De duur van het brevet wordt gerekend vanaf het jaar waarin het attest werd behaald.

Gelet op de onzekere evolutie COVID-19 zullen de theoretische lessen via digitale weg plaatsgrijpen.

De praktische opleidingen worden georganiseerd op volgende locaties (onder voorbehoud van voldoende kandidaten en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden):

  • Centrum Oostende : Zwembad Brigitte Becue, Northlaan 14 te Oostende (op zaterdag : 13-16u)
  • Centrum Brugge : Lago Olympia, Doornstraat 110 te Brugge (op zaterdag : 13-16u)
  • Centrum Kortrijk : Lago Weide, Nelson Mandelaplein 19 te Kortrijk (op zondag : 18-19u)
  • Centrum Koksijde : gemeentelijk zwembad, Pylyserlaan 32 te Koksijde (op vrijdag : 20u30-22u)

Een aantal praktische opleidingen en examens zullen worden georganiseerd op het strand en op het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV), Diksmuidse Heirweg 6 te Zedelgem.