Nieuwsberichten

 

3 april 2014

Op 3 april 2013 werd in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen een provinciale controle gehouden in carwashes waar auto's manueel worden gereinigd.  In totaal werden 16 uitbatingen gecontroleerd

15 leden van inspectiediensten trokken in verscheidene teams samen met aspirant-hoofdinspecteurs van de West-Vlaamse Politieschool op pad, met bijstand van 35 leden van federale en lokale politiediensten.  Tijdens de controle werd bijzondere aandacht besteed aan de sociale reglementering omtrent tewerkstelling van personen.
In totaal werden 16 instellingen in Kuurne, Roeselare, Oostende, Kortrijk, Torhout, Wevelgem, De Haan, Varsenare, Blankenberge, Middelkerke en Waregem op gecoördineerde wijze gecontroleerd. 
Illegaal verblijf en tewerkstelling
7 personen werden bestuurlijk aangehouden omdat zij illegaal in het land verbleven. In 3 hand car washes werd illegale tewerkstelling vastgesteld en in 2 andere instellingen werden inbreuken vastgesteld op de deeltijdse arbeid.  Eén instelling was niet in orde met de economische reglementering, waarbij werd overgegaan tot inbeslagname van de kasgelden. In één uitbating werden milieuinbreuken vastgesteld door de milieverantwoordelijke van de lokale politiezone Riho. Amper één gecontroleerde hand carwash bleek volledig in orde te zijn. (Bron: Focus / WTV)


18 november 2013

Stijgend geweld tegen politieambtenaren

Naar aanleiding van het toenemend geweld tegen politieambtenaren nam Radio 2 een interview af met onze specialist geweldsbeheersing Dieter Segers en 2 aspirant-inspecteurs die momenteel in opleiding zijn.

Beluister hier het geluidsfragment.


28 mei 2013

Themadag EPZ 2013

Op dinsdag 11 juni 2013 zal de 5e editie van de themadag EPZ doorgaan. Deze vindt plaats in het vormingscentrum van Oostmalle en heeft dit jaar als titel 'E²PZ = Efficiënt en Effectief!?'  Alle informatie (onderwerpen, inschrijvingen, ...) vindt je op deze flyer.

 

 

 


28 mei 2013

Nieuw digitaal leerplatform

Vanaf juni 2013 start de WPS met een nieuw digitaal leerplatform dat draait op de Chamilo interface.  Studenten van klas 32 die starten op maandag 3 juni kunnen hiermee onmiddellijk aan de slag (zie link bovenaan deze webpagina).  De studenten van klas 30, klas 31 en AHINP 6 kunnen hun vertrouwde leeromgeving vinden via deze link.

Wie vragen of problemen heeft kan Dieter Van Landschoot contacteren via dieter.van.landschoot@campuspov.be, telefonisch tijdens de kantooruren op 050/40.45.57 of dagelijks in het onthaal van het POV.

 

 Opleidingspartner in:

© WFIV vzw  Contacteer webmaster